Hvad er supervision?

Supervision er en faglig metode til hvordan du kan integrere din faglighed og din personlighed på dit arbejde. 

Når der opstår problemer i et samarbejde er det ofte forskellige sæt af personligheder og fagligheder der støder sammen. 

Dette sammenstød gør ofte noget ved samarbejdsrelationerne. Det kan fremkalde forskellige reaktioner som f.eks.:

  • man trækker sig fra bestemte kolleger
  • bliver mindre tolerant
  • har svært ved at fastholde egne ønsker og standpunkter
  • bliver usikker
  • samarbejdet bliver besværligt, ubehageligt, eller vanskeligt

Du kan føle dig begrænset, både personligt og fagligt i at udføre dit arbejde, som ofte medfører utilfredshed og dårlig trivsel.For nogle kan det betyde forandringer i deres selvopfattelse: 

  • lavere selvværd/selvtillid
  • stress
  • træthed
  • irritation
  • hidsighed
  • opgivelse

Hvis det sker, vil det blive vanskeligt at udføre sit arbejde som den fagperson man er – og som arbejdet kræver. 

For at opnå et konstruktivt samspil med såvel personlige- som faglige egenskaber i en sådan situation, kan supervisionen skabe et forum, hvor disse begrænsninger kan erkendes, bearbejdes, med sigte på dels et mere kvalificeret arbejde, dels en øget personlig trivsel i arbejdet. 

Hvad kan supervision bruges til?

Supervisionens forum – hvor du erkender dine sammenstød og bearbejder hvad der er af nye handlemuligheder – giver dig et overblik og en fornyet energi, ofte en stressforløsning, som kan omsættes i dit arbejde. 

Helt konkret sker der ofte det, at den utilfredshed og negative selvoplevelse der kan opstå i et samarbejde, hvor personligheder støder sammen, bliver vendt til faglig- og personlig vækst.

Supervision i grupper på arbejdspladsen

Der kan være mange fordele i at arbejde med supervision i grupper på en arbejdsplads. I vil f.eks. få mulighed for at anvende supervisionen som en fælles faglig udvikling. Lige som du får mulighed for at få indsigt i hvordan andre tænker og reagerer på netop din problemstilling, som kan give mulighed for stor selverkendelse og lys på “blinde” områder i relationen eller samarbejdet. 

Gruppesupervision på tværs af arbejdspladser

Her er fordelen at møde andre mennesker i et fælles fagligt forum uden for egen arbejdsplads. Her kan de forskellige holdninger og fagligheder fra de forskellige arbejdspladser virke som inspiration til personlig og faglig udvikling, både i forhold til dig selv og i forhold til din egen arbejdsplads. 

“Midt i vanskelighederne ligger mulighederne”

Einstein

Jeg er efteruddannet i Supervision i 2 år ved Kempler Instituttet i Odder

Mit speciale inden for
supervision

  • Ledelse
  • Social- og
    sundhedsområdet
  • Undervisning og
    pædagogik
Når en problemstilling foldes ud er der mange facetter

Supervision kan 
foregå i forskellige 
målgrupper:

  • Individuel som privatperson
  • Individuel supervision 
    på en arbejdsplads 
  • Gruppesupervision 
    på en arbejdsplads
  • Gruppesupervision 
    på tværs af  arbejdspladser